Regulamin korzystania z obiektów

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu. Wyraźne łamanie regulaminu nosi za sobą w konsekwencji wypowiedzenie gościom umowy najmu apartamentu bez zwrotu poniesionych przez gościa kosztów.

1. Gość udostepnia agencji swoje dane w celach meldunkowych. Jesli pozostawi swoje dokumenty prosimy o odebranie ich najpozniej po upływie 24h.

2. Koszt rezerwacji regulowany jest przed upływem 24 h od dniu przyjazdu bezpośrednio w naszej agencji, chyba że na rezerwacji wskazano inne miejsce. Wpłat można dokonywać gotówką, od 01.01.2023 w walucie chorwackiej, tzn. Euro lub wplata na konto - przelew.(karty nie sa akceptowane)

3. Od godziny 23:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna.

4. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić obiekt  do godziny 10:00, właściciel musi bowiem mieć czas na przygotowanie go na przyjazd nowych gości. Gościom, którzy opuszczą apartament po godzinie 10:00 bez otrzymania pozwolenia od właściciela obiektu naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny noclegu. 

5. Prosimy o dbanie o wynajęty obiekt, o wyłączanie prądu i zakręcanie wody. Prosimy również o wyłączanie klimatyzacji na czas opuszczenia apartamentu a przede wszystkim o zamykanie okien w czasie, gdy klimatyzacja jest włączona.

6. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność gospdarzy wynajętego obiektu, zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany obiekt właścicielowi w celu skontrolowania przez niego stanu obiektu. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić wynajmowany obiekt. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej.

7. Wymiana pościeli odbywa sie co 7 dni a  ręczników co 3 dni ( na zyczenie gosci).Gość odpowiada za czystość apartamentu.

8. Zabrania się wnoszenia do pokoju łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Wliczone w cenę zużycie energii elektrycznej nie obejmuje zużycia prądu wynikłego z użycia dodatkowych aparatów elektrycznych przywiezionych przez gościa. W wypadku znalezienia w wynajmowanym obiekcie wspomnianych wyżej urządzeń, do rachunku gościa doliczone zostanie zużycie prądu bez względu na to czy gość używał w.w. aparatów czy nie.

9. Zabranie ze sobą do wynajętego obiektu zwierząt domowych dozwolone jest tylko po otrzymaniu zezwolenia. Agencja ma prawo odmówić udostępnienia zakwaterowania gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe bez zgłoszenia.

10. Właściciel apartamentu nie odpowiada za mienie gości, ale jego obowiązkiem jest zapewnić gościom w miarę możliwości bezpieczeństwo.

11. Właściciel apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego obiektu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Właściciel może wejść do wynajętego obiektu jedynie w przypadku zauważenia niebezpieczeństw zagrażających bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu obowiązującego w obiektach.

12. Zabrania się zapraszania do pokoju osób, które nie są w danym obiekcie zameldowane. W przypadku gdy właściciel obiektu stwierdzi obecność osób trzecich, niezameldowanych w danym obiekcie, właściciel obiektu i agencja mają prawo wypowiedzieć gościom umowę najmu obiektu.

Dziękujemy za wyrozumienie i współpracę. Życzymy udanego wypoczynku
Państwa agencja Agave travel.