Warunki podróży

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Agave Travel Agency

uaktualnione 01.09.2023.

Drodzy Goście,

niniejsze warunki  imprez turystycznych oraz znajdujące się na naszej stronie internetowej cenne wskazówki http://agavetravel.hr/index.php?express=true#http://agavetravel.hr/o-nas-agave-travel/warunki-imprez-turystycznych/cenne-wskazowki  jak również regulamin korzystania z obiektów http://agavetravel.hr/index.php?express=true#http://agavetravel.hr/o-nas-agave-travel/warunki-imprez-turystycznych/regulamin-korzystania-z-obiektow stanowią integralną część umowy pomiędzy Państwem (gość) a agencją turystyczną - Agave Travel.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymienionymi przez nas punktami.

1.Rezerwacja

Rezerwacji obiektów turystycznych, względnie wycieczki dokonać można drogą internetową lub bezpośrednio w naszym biurze.

Jeśli dokonują Państwo rezerwacji przez internet przyjmują Państwo niniejsze warunki bez podpisania ich.

Rezerwacja przez internet: wypełniając formularz zgłoszeniowy wybierają  Państwo interesującą propozycję z naszej oferty lub informują nas Państwo o Waszych szczególnych życzeniach dotyczących urlopu w Chorwacji.
Wypełnione formularze prosimy przesłać (mail) do nas. Najpóźniej w ciągu 1 do maksimum trzech dni otrzymają Państwo odpowiedź.

2. Dokonanie zapłaty 

Umieszczone na naszej stronie internetowej ceny poszczególnych obiektów różnią się w zależności od standartu i położenia obiektu ( , jeśli cena obiektu wynosi 1 Eur oznacza, że nieruchomość nie ustaliła jeszcze nowej ceny. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami).

Apartamenty/domy letniskowe/pokoje/wycieczki/motorówki
Po zaakceptowaniu przez Państwa naszej propozycji następuje zawarcie umowy. Zobowiązani są Państwo do zapłacenia zaliczki w wysokości 30% do 50 % ( w zaleznosci od obiektu) ceny pobytu. Za domek Valdarke 4 nalezy dokonac wplaty calosci najpoznej miesiac przed przyjazdem. Przy rezerwacji zakwaterowania wartość zaliczki nie może być jednak niższa niż koszt trzech noclegów w wybranym obiekcie (rezerwacje pobytu krótszego niż 10 dni). Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić najpóźniej jeden dzień po dotarciu na miejsce pobytu. Akceptowane przez agencję Agave travel formy płatności: gotówką ( Euro)

Hotel
Po zaakceptowaniu przez Państwa naszej propozycji następuje zawarcie umowy. Zobowiązani są Państwo do zapłacenia zaliczki w wysokości 30%-50% ceny pobytu. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić najpóźniej 10 dni przed przyjazdem. 

2.1. Dokonanie zapłaty za rezerwacie przelewem na konto bankowe lub za pośrednictwem poczty

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo numer rachunku bankowego do rozliczeń transgranicznych jak również dane firmy umożliwiające dokonanie zapłaty za pośrednictwem poczty.
Prosimy o wybranie wygodniejszej dla Państwa formy płatności.

Koszty transakcji bankowych, względnie opłat pocztowych w całości przejmują goście.

3. Pobyty do 4 dni

Za pobyty od 2-4 dni dopłata 30%
Za pobyty 1 dniowe dopłata 50%

4. Rezygnacja z pobytu-apartamenty/domy letniskowe poza obiektami opisanymi w podpunktach ponizej np domek Valdarke i innych domkow

- do 95 dni przed rozpoczęciem podróży gość może zrezygnować z dokonanej rezerwacji. Na podany przez Państwa numer konta bankowego zwrócona zostanie przesłana wcześniej zaliczka pomniejszona o 30%-koszty manipulacyjne. Koszt transakcji w całości pokrywa gość.
- od 94 do 60 dni przed rozpoczęciem podróży gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji w wysokości 50% wplaconej zaliczki. Na podany przez Państwa numer konta bankowego zwrócona zostanie pozostała część przesłanej wcześniej zaliczki. Koszt transakcji w całości pokrywa gość.
- od 59 do 5 dni przed rozpoczęciem podróży gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji = całość wpłaconej wcześniej zaliczki. 

- od 4 dni  czy w przypadku niepojawienia się gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji w wysokości 100% kosztów pobytu

W interesie Państwa i dla uniknięcia nieporozumień akceptujemy jedynie rezygnacje w formie pisemnej. Miarodajny dla określenia chwili rezygnacji jest moment nadejścia powiadomienia o rezygnacji do agencji Agave travel -  mail. Prosimy o podanie numeru rezerwacji.


4a. Rezygnacja z pobytu w domku Valdarke

- Wplacona zaliczka w wysokosci 50% nie podlega zwrotowi.

- Tydzieǹ przed przyjazdem goście zobowiązani są wpłacic  pozostalą do zapłaty kwotę która rownież nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wakacji.
 W przypadku rezygnacji gość ma prawo zanleźć na swoje miejsce osoby, które przejmą jego rezerwację. Zobowiązany jest o tym fakcie poinformować agencję. Agencja wystawi nowy voucher (zmiana nazwiska). W takim przypadku agencja naliczy tylko  koszty manipulacyjne.
4b. Placenie -valdarke 4
2 miesiace przed przyjazdem trzeba placic 50% 
1 miesionc przed przyjazdem trzeba placic 100%

5. Rezygnacja z pobytu-hotele

- do 61 dni przed rozpoczęciem podróży gość może zrezygnować z dokonanej rezerwacji. Na podany przez Państwa numer konta bankowego zwrócona zostanie przesłana wcześniej zaliczka pomniejszona o 30%-koszty manipulacyjne. Koszt transakcji w całości pokrywa gość.
- od 61 do 45 dni przed rozpoczęciem podróży gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji w wysokości 50% wplaconej zaliczki . Na podany przez Państwa numer konta bankowego zwrócona zostanie pozostała część przesłanej wcześniej zaliczki. Koszt transakcji w całości pokrywa gość.
- od 44 do 10 dni przed rozpoczęciem podróży gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji = całość wpłaconej wcześniej zaliczki. 

od 9 dni do dnia przyjazdu czy w przypadku niepojawienia się gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji w wysokości 100% kosztów pobytu

W interesie Państwa i dla uniknięcia nieporozumień akceptujemy jedynie rezygnacje w formie pisemnej. Miarodajny dla określenia chwili rezygnacji jest moment nadejścia powiadomienia o rezygnacji do agencji Agave travel - mail. Prosimy o podanie numeru rezerwacji.

W przypadku rezygnacji gość ma prawo zanleźć na swoje miejsce osoby, które przejmą jego rezerwację. Zobowiązany jest o tym fakcie poinformować agencję. Agencja wystawi nowy voucher (zmiana nazwiska). W takim przypadku agencja naliczy koszty manipulacyjne.

6. Przedterminowy wyjazd, odstąpienie

W przypadku odstąpienia od rezerwacji w dniu przyjazdu lub  przed upływem zarezerwowanego wcześniej terminu, z przyczyn nieleżących po stronie agencji Agave travel, agencja nie zwraca kosztów za niewykorzystane dni.

7. Reklamacje

Po zauważeniu jakichkolwiek niedogodności należy niezwłocznie powiadomić agencję, która w ciągu 24h je usunie.
W przypadku nie zgłoszenia niedogodności natychmiast po ich wystąpieniu gość nie ma prawa na przyznanie mu rekompensaty.

8. Zmiana warunkow umowy
Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy w przypadku wystąpienia przyczyn od niej niezależnych, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania Umowy. W takim przypadku Uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Agencji składa oświadczenie czy akceptuje zmienione warunki rezerwacji, rezygnuje z niej lub przyjmuje zastępczą oferte , jeżeli taka jest oferowana przez agencje.

Mali Lošinj 30.04.2022