Warunki podróży

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Agave Travel Agency

uaktualnione 01.01.2017

Drodzy Goście,

niniejsze warunki  imprez turystycznych oraz znajdujące się na naszej stronie internetowej cenne wskazówki jak również regulamin korzystania z obiektów stanowią integralną część umowy pomiędzy Państwem (gość) a agencją turystyczną - Agave Travel.
Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymienionymi przez nas punktami.

1.Rezerwacja

Rezerwacji obiektów turystycznych, względnie wycieczki dokonać można drogą internetową lub bezpośrednio w naszym biurze.

Jeśli dokonują Państwo rezerwacji przez internet przyjmują Państwo niniejsze warunki bez podpisania ich.

Rezerwacja przez internet: wypełniając formularz zgłoszeniowy wybierają  Państwo interesującą propozycję z naszej oferty lub informują nas Państwo o Waszych szczególnych życzeniach dotyczących urlopu w Chorwacji.
Wypełnione formularze prosimy przesłać (mail, fax) do nas. Najpóźniej w ciągu trzech dni otrzymają Państwo odpowiedź.

2. Dokonanie zapłaty za imprezę

Umieszczone na naszej stronie internetowej ceny poszczególnych obiektów różnią się w zależności od standartu i położenia obiektu. Ceny podane w Euro są cenami informacyjnymi, wpłaty za pobyt należy dokonać w kunach. Wpłata zaliczki na nasze konto dewizowe akceptowana jest oczywiscie w euro.

Apartamenty/domy letniskowe/pokoje/wycieczki/motorówki
Po zaakceptowaniu przez Państwa naszej propozycji następuje zawarcie umowy. Zobowiązani są Państwo do zapłacenia zaliczki w wysokości 30% do 50 % ( w zaleznosci od obiektu) ceny pobytu. Przy rezerwacji zakwaterowania wartość zaliczki nie może być jednak niższa niż koszt trzech noclegów w wybranym obiekcie. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić najpóźniej jeden dzień po dotarciu na miejsce pobytu. Akceptowane przez agencję Agave travel formy płatności: gotówką ( kuna)

Hotel
Po zaakceptowaniu przez Państwa naszej propozycji następuje zawarcie umowy. Zobowiązani są Państwo do zapłacenia zaliczki w wysokości 30%-50% ceny pobytu. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić najpóźniej 10 dni przed przyjazdem. 

2.1. Dokonanie zapłaty za imprezę przelewem na konto bankowe lub za pośrednictwem poczty

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo numer rachunku bankowego do rozliczeń transgranicznych jak również dane firmy umożliwiające dokonanie zapłaty za pośrednictwem poczty.
Prosimy o wybranie wygodniejszej dla Państwa formy płatności.

Koszty transakcji bankowych, względnie opłat pocztowych w całości przejmują goście. Wplacona kwota przeliczona zostanie na kuny po obowiazujacym na dzien wplaty kursie . 

3. Pobyty do 4 dni

Za pobyty od 2-4 dni dopłata 30%
Za pobyty 1 dniowe dopłata 50%

4. Rezygnacja z pobytu-apartamenty/domy letniskowe poza obiektami opisanymi w podpunktach ponizej np domek Valdarke

- do 61 dni przed rozpoczęciem podróży gość może zrezygnować z dokonanej rezerwacji. Na podany przez Państwa numer konta bankowego zwrócona zostanie przesłana wcześniej zaliczka pomniejszona o 20%-koszty manipulacyjne. Koszt transakcji w całości pokrywa gość.
- od 61 do 45 dni przed rozpoczęciem podróży gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji w wysokości 50% wplaconej zaliczki. Na podany przez Państwa numer konta bankowego zwrócona zostanie pozostała część przesłanej wcześniej zaliczki. Koszt transakcji w całości pokrywa gość.
- od 41 do 1 dni przed rozpoczęciem podróży gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji = całość wpłaconej wcześniej zaliczki. 

- w dniu przyjazdu czy w przypadku niepojawienia się gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji w wysokości 100% kosztów pobytu

W interesie Państwa i dla uniknięcia nieporozumień akceptujemy jedynie rezygnacje w formie pisemnej. Miarodajny dla określenia chwili rezygnacji jest moment nadejścia powiadomienia o rezygnacji do agencji Agave travel - fax, mail. Prosimy o podanie numeru rezerwacji.

4a. Rezygnacja z pobytu w domku Valdarke

- Wplacona zaliczka w wysokosci 50% nie podlega zwrotowi.

- Tydzien przed przyjazdem goscie zobowiazani sa wplacic  pozostala do zaplyty kwote ktora rowniez nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wakacji.

 W przypadku rezygnacji gość ma prawo zanleźć na swoje miejsce osoby, które przejmą jego rezerwację. Zobowiązany jest o tym fakcie poinformować agencję. Agencja wystawi nowy voucher (zmiana nazwiska). W takim przypadku agencja nie naliczy kosztów manipulacyjnych.

5. Rezygnacja z pobytu-hotele

- do 61 dni przed rozpoczęciem podróży gość może zrezygnować z dokonanej rezerwacji. Na podany przez Państwa numer konta bankowego zwrócona zostanie przesłana wcześniej zaliczka pomniejszona o 20%-koszty manipulacyjne. Koszt transakcji w całości pokrywa gość.
- od 61 do 45 dni przed rozpoczęciem podróży gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji w wysokości 50% wplaconej zaliczki . Na podany przez Państwa numer konta bankowego zwrócona zostanie pozostała część przesłanej wcześniej zaliczki. Koszt transakcji w całości pokrywa gość.
- od 44 do 10 dni przed rozpoczęciem podróży gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji = całość wpłaconej wcześniej zaliczki. 

od 9 dni do dnia przyjazdu czy w przypadku niepojawienia się gość zobowiązany jest pokryć koszt rezygnacji w wysokości 100% kosztów pobytu

W interesie Państwa i dla uniknięcia nieporozumień akceptujemy jedynie rezygnacje w formie pisemnej. Miarodajny dla określenia chwili rezygnacji jest moment nadejścia powiadomienia o rezygnacji do agencji Agave travel - fax, mail. Prosimy o podanie numeru rezerwacji.

W przypadku rezygnacji gość ma prawo zanleźć na swoje miejsce osoby, które przejmą jego rezerwację. Zobowiązany jest o tym fakcie poinformować agencję. Agencja wystawi nowy voucher (zmiana nazwiska). W takim przypadku agencja nie naliczy kosztów manipulacyjnych.

6. Przedterminowy wyjazd, odstąpienie

W przypadku odstąpienia od rezerwacji w dniu przyjazdu lub  przed upływem zarezerwowanego wcześniej terminu, z przyczyn nieleżących po stronie agencji Agave travel, agencja nie zwraca kosztów za niewykorzystane dni.

7. Reklamacje

Po zauważeniu jakichkolwiek niedogodności należy niezwłocznie powiadomić agencję, która w ciągu 24h je usunie.
W przypadku nie zgłoszenia niedogodności natychmiast po ich wystąpieniu gość nie ma prawa na przyznanie mu rekompensaty.

Mali Lošinj 01.01.2017