Uvjeti putovanja

Uređeno 30.04.2020

Dragi gosti,

http://agavetravel.hr/o-nama/uvjeti-putovanja/vazneobavjesti ( koje će Vaš odmor učiniti opušteniji i bez neugodnosti ) http://agavetravel.hr/o-nama/uvjeti-putovanja/kucnired i uvjeti putovanja čine dio obvezujućeg ugovora izmedžu Vas (gosta) i putničke agencije Agave travel.

1. Prijavak

Prijavak puta ili npr. izleta moguće je obaviti putem interneta ili osobno u našoj agenciji.

1. 2. Ukoliko je prijava učinjena putem interneta podrazumjevamo da ste upoznati s našim uvjetima putovanja i bez Vašeg predhodnog potpisa. Stoga Vas molimo da se upoznate sa svim navedenim točkama.

1.3. Prijava putem interneta :
Ispunjavate priloženi formular u kojem ste pronašli Vama odgovarajuću ponudu ili jednostavno upišite Vaše želje i pošaljite nam formular putem mail-a..
Vrijeme obrade Vašeg upitnika je najviše 3 dana.

2. Plačanje

Naša ponuda sadrži veliki broj različitih objekta koji su specifični po svojoj ponudi i stoga imaju različite cijene koje su istaknute pri svakom objektu. Cijene su prikazane u hrvatskoj valuti kuna u kojoj će biti izrađen i naplačen račun, cijene u eurima su samo informativne! 

Apartmani/kuće za odmor/sobe/izleti/brodice
Ukoliko ste zadovoljni s našom ponudom i želite izvršiti rezervaciju uplatite 30 % - 50% ukupne cijene aranžmana ( 50% na primjer za kuću Valdarke) . Minimalna uplata rezervacije smještaja (buking kraći od 10 dana) mora pokrivati troškove nočenja u trajanju od 3 dana. Cijeli iznos dužni ste podmiriti najkasnije  24 h nakon Vašeg dolaska. Mogućnost plačanja: gotovina kune.

Hotelski smještaj
Ukoliko ste zadovoljni s našom ponudom i želite izvršiti rezervaciju uplatite 30 % -50% ukupne cijene aranžmana. Cijeli iznos dužni ste podmiriti najkasnije 10 dana prije Vašeg dolaska (osim bookinga last-minute)

2.1. Plačanje se vrši na slijedeći način:
Pri zaprimi Vaše prijavnice šaljemo Vam broj našeg bankovnog računa. Plačanje se vrši putem uplate na naš bankovni račun ili uplate putem pošte na našu adresu.

Kod plaćanja putem banke ili pošte, sve troškove slanja snosi gost. Uplata u eurima preračunata će biti u kune po tečaju  na dan uplate.

3. Boravak krači od 4 dana

Za boravak krači od 4 dana nadoplata 30%.
Za boravak od 1 dana nadoplata 50%.

4. Otkaz rezervacije-privatan smještaj vrijedi za rezervacije napravljene od 30.04.2020 ( osim kuće Valdarke, molim provjerite punkt 4a) , 

-  ukoliko do 95 dana prije početka korištenja aranžmana gost zatraži poništenje rezervacije i povrat 70% uplaćenih sredstava. Uplaćeni novac se o trošku primatelja vraća gostu na od gosta priloženi račun.
- ukoliko od 94 do 60 dana prije početka korištenja aranžmana gost zatraži poništenje rezervacije, agencija naplaćuje 50% uplaćenih sredstva. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
- ukoliko od 59 do 5 dana prije početka korištenja aranžmana gost zatraži poništenje rezervacije, agencija preuzima uplačenu akontaciju.

- Otkaz  od 4 dana prije dolaska ili pri nedolasku gost je dužan uplatiti punu ( 100%) cijenu smještaja.

- najkasnije jedan dan ( 24 sata) nakon dolaska gost je dužan platiti puni iznos rezerviranog smještaja

- pri otkazu rezervacije potrebno je pismeno obavjestiti agenciju ( e-mail) o novonastalioj situaciji.

Obavjest za vrijeme trajanja posebnih uvijeta uzrokovanih epidemijom bolesti
COVID - 19:

Članak 6.

Iza članka 38. dodaju se članak 38.a i naslov iznad članka koji glase:

»Pravo na raskid ugovora i izdavanje vaučera u uvjetima posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Članak 38.a

(1) Iznimno od članka 37. stavaka 6. i 7. i članka 38. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer.

(2) Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.

(3) Vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti i na njemu moraju biti navedeni podaci o jamčevini iz članka 50. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Ovlašćuje se ministar da pravilnikom uredi način korištenja vaučera iz stavka 1. ovoga članka.«.

više informacijiana:
 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_04_42_887.html
Za rezervacije napravljene prije 30.04.2020 vrijedi:
http://agavetravel.hr/o-nama/uvjeti-putovanja/vazneobavjesti

4a. Otkaz rezervacije-privatan smještaj - kuća Valdarke

Uplačena akontacijia u iznosu od 50% cijene aranžana se ne vraća.
Najkasnije 7 dana prije dolaska gost mora uplatiti 100% iznosa aranžmana

Ako gost koji otkaže zakupljene smještajne kapacitete prilikom otkaza rezervacije pronađe novog korisnika iste rezervacije, agencija  zaračunava troškove zamjene.

5. Otkaz rezervacije-hotelski smještaj

-  ukoliko do 61 dana prije početka korištenja aranžmana gost zatraži poništenje rezervacije i povrat 70% uplaćenih sredstava. Uplaćeni novac se o trošku primatelja vraća gostu na od gosta priloženi račun.
- ukoliko od 60 do 45 dana prije početka korištenja aranžmana gost zatraži poništenje rezervacije, agencija naplaćuje 25% ukupne cijene aranžmana. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
- ukoliko od 44 do 10 dana prije početka korištenja aranžmana gost zatraži poništenje rezervacije, agencija preuzima uplačenu akontaciju.

- Otkaz na 9 dana prije dolaska ili pri nedolasku gost je dužan uplatiti punu ( 100%) cijenu smještaja.

- pri otkazu rezervacije potrebno je pismeno obavjestiti agenciju ( e-mail, fax) o novonastalioj situaciji.

Ako gost koji otkaže zakupljene smještajne kapacitete prilikom otkaza rezervacije pronađe novog korisnika iste rezervacije, agencija zaračunava troškove zamjene.

6. Prijevremeni odlazak

Ukoliko odputujete prije dogovorenog datuma nemate pravo povrata novca. U posebnim slučajevima možete računati s našom susretljivošću.

7. Reklamacije

Gost se obvezuje prijaviti nedostatke zatečene u objektu pri dolasku ili najkasnije 24 h po dolasku. 
Ukolike se nedostaci ne prijave na vrijeme agencija se ne obvezuje izvršiti rekompenzaciju.

Sve slike i tekstovi  na stranicama www.agavetravel.com zaštićeni su autorskim pravima i svaka neovlaštena uporaba bilo kojeg materijala sa ovih stranica može predstavljati povredu odredaba Zakona o autorskom pravu  (NN br. 167/03 i 79/07) i drugih propisa u Republici Hrvatskoj.